Kategorie

Výrobci

Navštivte nás na Facebooku


Pravidla obchodu

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop www.sexshop-kate.cz

Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop,
se řídí právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou kupní 
smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 
Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). 
V případě, že smluvní stranou není spotřebitel, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ObchZ“).

Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle
 občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně 
 spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 
 jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, 
 který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, 
 nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy 
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.Je to fyzická 
či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, 
než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky 
či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 
Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají 
a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy 
a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání této objednávky 
prodejci. Prodejce následně doručí závazný souhlas kupujícímu s tímto jeho 
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). 
Samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu 
kupujícího s obsahem objednávky, kterou prodávajícímu odeslal a kterou 
prodávající potvrdil. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají 
vzájemná práva a povinnosti. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Prodejce je zavázán dodat zákazníkovi objednané zboží. Vyjímkou je vyprodání
zásob. 
Dodatek nebo odchylka v objednávce - přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než 
písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu 
smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího 
neznamená přijetí nabídky. Prodejce si vyhrazuje právo po přijetí objednávky 
s dodatkem nebo odchylkou následně tuto objednávku odmítnout, elektronicky
písemnou formou e-mailem, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
( Jedná se o odchylky jako je např. jiná barva, než jaká je v nabídce, 
změna počtu ks v balení apod. ) 
 
Objednávka je podána takovým způsobem, že kupující vybere zboží z katalogu, 
vyplní řádně objednávkový formulář a objednávku odešle.
Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit zadané 
údaje. Před konečným odesláním objednávky je vždy seznámen s konečnou 
částkou k úhradě včetně nákladů na doručení zboží. 
Objednávku odešle stiskem tlačítka "Potvrzuji objednávku". 
Během sestavování objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito 
obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je 
kupující dostatečným způsobem upozorněn před odesláním objednávky a má 
možnost se s nimi seznámit.
 

Základní informace o nakupování:

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou 
objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi 
(odběrateli) účtována částka za objednané zboží.
 Při výběru zboží je kupující povinen zvážit druh, velikost a účel zboží, 
které kupuje. S ohledem na charakter zboží je kupující obzvláště povinen 
dodržovat hygienické zásady a ošetřovat zboží vhodným způsobem s přihlédnutím 
na materiál a funkčnost daného výrobku.
Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. 
Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před 
vlastním odesláním objednávky. Tyto VOP představují nedílnou součást kupní 
smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu.
Garantujeme vrácení peněz - pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho 
nepoškozené v originálním balení do 14 dnů vrátit, bez udání důvodu.
Odstoupení od smlouvy je dále blíže upraveno v reklamačním řádu (viz níže).
Záruční doba je 24 měsíců a platí na všechno nabízené zboží.
Všechny ceny uvedené u zboží jsou v korunách českých včetně DPH 
Případné slevy a akce se neslučují. Prodávající má právo měnit dárkové 
předměty, které mohou být zdarma přiloženy k objednanému zboží, a to bez 
předchozího upozornění.
Zákazník návštěvou internetového obchodu potvrzuje, že je starší 18ti let nebo
21 let, je-li to vyžadováno zákonem a je si vědom skutečnosti, že si prohlíží 
a případně nakupuje zboží erotické povahy.
Zboží pro tento obchod smluvně zajišťuje a za správnost odeslání zodpovídá 
výhradní dodavatel tohoto internetového obchodu společnost:

Vibro For You s.r.o.
IČ: 28726961, DIČ: CZ28726961
se sídlem Liberec III-Jeřáb, 1. máje 97/25, PSČ 460 07
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 28994

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním 
objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu a reklamačním řádem
možnostmi platby a dodacími podmínkami a seznámil se s ustanovením 
ochraně osobních údajů
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového 
obchodu sexshop-kate, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování
a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do 
objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena 
e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost 
vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně 
nás kontaktujte. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost, za chybné vyplnění
registračního formuláře. Zkontrolujte přesnost a úplnost vaší adresy, tel čísla
a souhrn objednávky.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení 
kupní ceny, jeho převzetím.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy 
ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření, 
nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké 
chybějící či nepřesné údaje atp. 
Z důvodu zkvalitňování služeb prodávajícího a prokazatelnosti uskutečnění závazné 
objednávky kupujícím jsou veškeré telefonické hovory s kupujícím zaznamenávány 
a v případě elektronické komunikace je ukládána identifikace IP adresy kupujícího.
Nákup zboží v E-shopu, kde způsobem doručení je dobírka, je možný pouze 
osobami se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky. V případě žádosti 
o doručení zboží do zahraničí nebo v případě, že nakupuje osoba s bydlištěm 
či sídlem mimo Českou republiku, je nutné provést platbu za zboží bezhotovostním 
převodem. Doručení zboží pak bude provedeno v souladu s obvyklými podmínkami. 
V případě, že bude učiněna objednávka ze Slovenské republiky, či z jiného cizího 
státu, bude zboží prodávajícím expedováno až poté, co bude uhrazena cena zboží.

Způsoby doručení a ceny poštovného:
 
Převodem   Česká pošta - balík do ruky do 24 hod.: poštovné .... 89,- Kč
Dobírka       Česká pošta - balík do ruky do 24 hod.: poštovné .... 99,- Kč 

Převodem  přepravní společnost PPL - do 24hod.: poštovné .... 99,- Kč
Dobírka      přepravní společnost PPL - do 24hod.: poštovné ....109,- Kč

Zboží objednané v pracovní dny do 17:00h je expedováno následující pracovní den.
Objednávky uskutečněné v pracovní dny jsou odesílány následující pracovní den.

Za termín doručení 24 hodin se považuje jeden pracovní den od chvíle,
kdy bylo zboží vyexpedováno.
 
Doprava do 24 hodin se vztahuje na dodací dobu garantovanou dopravcem.
Tato doba se počítá od předání zásilky danému dopravci.
 
V zimním období žádný dopravce negarantuje dodání do 24hod.!!! 
 
Ceny poštovného jsou platné pro území České Republiky. 
Objednávky expedované do zahraničí budou řešeny individuálně.
 
Objednané zboží s výběrem platební metodou - platba převodem na Bú,
odesíláme ihned po připsání částky na náš účet.
 
Doprava je při objednání nad 1111,- Kč ZDARMA !!!
platí pro dopravu po České Republice
 
Z důvodu Vaší diskrétnosti bude na zásilce uveden odesílatel 
Expo-Europe Trans s.r.o.
 

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má právo, dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), odstoupit 
od  kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí 
nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, 
v uvedené lhůtě poslat zpět. Zboží musí být viditelně neponičené, v originálním 
naprosto neporušeném obalu a se všemi dodanými náležitostmi (např. návod, 
záruční list, s kompletním příslušenstvím). Po navrácení zboží, prodávající 
zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým 
způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací. 
Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, DVD, audio a videokazety a zboží 
u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. „pečeť kvality“ a je tedy na 
první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno
(zejména z důvodu hygieny). Zboží s takto porušeným obalem není již možné 
vzhledem k povaze zboží dále nabízet a tudíž ho vrátit (např.vibrátory, panny, 
spodní prádlo…).

Storno objednávky 
a zvláštní případy odstoupení od kupní smlouvy :

V případě, že zboží nebude doručeno v dohodnutém termínu a pochybení bude
na straně prodávajícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy, kdy nebude 
zatížen žádnými storno poplatky a kupní cena mu bude vrácena v plné výši. 
V případě, že zboží již bylo kupujícímu odesláno a kupující objednávku stornuje 
a zboží nepřevezme, odmítne uhradit dobírku, nebo zboží převzít ve stanovené 
úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena 
z důvodu neoznačené schránky či zvonku, je kupující povinen uhradit náklady 
vzniklé v důsledku těchto skutečností, včetně nákladů na poštovné a balné. 
V případě sporu bude celá pohledávka podstoupena agentuře zabývající se 
vymáháním pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.
Výše poštovného a balného je vždy závislá na parametrech odeslaného zboží, 
kde částka bude doložena dokladem subjektu, který provádí doručování zásilek. 
Vzniklé náklady a náklady na poštovné a balné jsou splatné do 5 dnů od jejich 
vyúčtování prodávajícím.
 
Reklamační řád, reklamace zboží:

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský 
zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Na veškeré 
zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku 
uvedeno jinak.
 
Prodávající upozorňuje, že kupující je především povinen užívat zboží pouze 
k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, 
neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit 
neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného 
zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.
Záruční doba činí v souladu se zákonem 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí 
zboží v souladu s objednávkou kupujícího. Po uplynutí této lhůty práva kupujícího 
z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží zanikají.
Vyskytne-li se u zboží vada v záruční době, má kupující právo vadu reklamovat 
a to bez zbytečného odkladu přímo u prodávajícího. Vyskytne-li se vada v prvních 
6 měsících od převzetí zboží, použijí se ustanovení § 616 ObčZ o shodě s kupní 
smlouvou.
Jde-li o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně,
včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu 
odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat 
výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li
takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo 
od kupní smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, 
aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu 
zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující
nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží
řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má 
kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
Reklamace musí být vyřízena, včetně odstranění případných vad, bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace.
Výjimku tvoří pouze případ, kdy je zboží zasíláno na odborné posouzení výrobci
či jinému odbornému subjektu. V takovém případě je prodávající povinen informovat
o těchto skutečnostech kupujícího s žádostí, zda kupující s tímto postupem souhlasí.
Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, prodlužuje se doba
na vyřízení reklamace na dohodnutou dobu. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením
lhůty k vyřízení reklamace, má právo na vrácení zaplacené kupní ceny a odstoupení
od kupní smlouvy.
Reklamaci může kupující uplatnit písemně, formou e-mailu nebo osobně v místě 
určeném pro osobní odběr. Spolu s uplatněnou reklamací je kupující povinen doručit 
rovněž reklamované zboží za níže uvedených podmínek.
Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží 
kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace, pokud nelze vadu 
posoudit i bez dodání kompletního zboží se všemi součástmi a příslušenstvím 
a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny, jež jsou předpokladem možnosti zboží 
podrobit zjišťování vad. Z toho důvodu kupující předloží reklamované zboží čisté, 
zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout 
převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné 
hygieny a to z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců
(Přiměřeně dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.195/2005 Sb., kterou se 
upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, ve znění
pozdějších předpisů).
V případě, že bude reklamace uznána a kupujícímu vznikne právo na slevu 
z ceny, odstranění vady či výměnu zboží, je kupující povinen učinit volbu některého
z uvedených nároků, od které již nelze odstoupit, pokud nebude s prodávajícím
dohodnuto jinak.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy bylo právo z 
odpovědnosti za vady uplatněno, jakým způsobem je reklamace řešena a o případné 
opravě zboží a době jejího trvání.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 ObčZ má kupující - spotřebitel právo 
odstoupitod kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se kupující 
rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen objednané zboží zaslat zpět na 
adresu prodávajícího, která je uvedena na přiloženém daňovém dokladu.

Při reklamaci je kupující povinen dodržet tyto podmínky:

Zboží, které bude kupující z důvodu odstoupení od kupní smlouvy odesílat zpět 
na adresu:

Expo-Europe Trans s. r. o.
Krásné Pole 110
Chřibská
407 44

musí být zabaleno v původním obalu, nesmí jevit známky 
byť i jednoho použití, musí být nepoškozené, kompletní (viz. výše) a s originálním 
dokladem o koupi. Kupujícímu je zakázáno zasílat zboží na dobírku.
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku audio a video 
nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal 
a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná 
o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (např. z hygienických důvodů).
Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.
V případě nesplnění podmínky pod bodem a) dochází k platnému odstoupení
od kupní smlouvy, avšak prodávající může vůči kupujícímu uplatnit právo plynoucí
z bezdůvodného obohacení spočívajícího ve snížení hodnoty vraceného zboží.
Zpětvzetí odstoupení od kupní smlouvy je podmíněno souhlasem prodávajícího.
Zboží při odstoupení od smlouvy je kupující povinen zaslat doporučeně.
V zájmu kupujícího je zboží při odeslání vždy pojistit. Náklady na vrácení zboží
jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V případě nesplnění těchto podmínek nedochází k platnému odstoupení od kupní 
smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající má v tomto 
směru právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen 
vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu (převodem na účet kupujícího nebo poštovní 
poukázkou) a to do 14 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od doručení 
odstoupení od kupní smlouvy, po doručení zboží.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci e-mailem na info@sexshop-kate.cz nebo telefonicky.
 
Budeme vás informovat o dalším postupu při vyřizování reklamací.
 
Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte originál daňového dokladu.
 
Zboží zašlete jako doporučený balík na adresu:

Expo-Europe Trans s. r. o.
Krásné Pole 110
Chřibská
407 44

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 
30 dnů od jejího vzniku.

 

Při reklamaci zboží je kupující povinen:

 
 • řádně označit reklamované zboží
 • uvést číslo objednávky
 • dostatečně popsat vadu či vady zboží
 • uvést požadovaný způsob vyřízení reklamace
 • přiložit k reklamovanému zboží originální fakturu nebo dodací list
 • odeslat reklamované zboží, a to vč. všech jeho součástí a příslušenství, způsobem zabraňujícím jeho poškození na výše uvedenou adresu expedičního skladu prodávajícího

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
 
Výrobek byl poškozen při přepravě
(Zjevné poškození zboží, nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem).
Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném 
poškození neprodleně informovat prodejce).
Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou 
prováděnou v rozporu s uživatelskou  příručkou (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům 
a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen působením živlů.
Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu 
s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
 
 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
 
 
Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým 
závazkům, pište na naši emailovou adresu info@sexshop-kate.cz
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, 
kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo 
na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem 
a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený 
Ministerstvem průmyslu a obchodu.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím 
on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: 
https://adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, 
u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online.
Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského 
sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení 
spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu 
nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 

Zpracování osobních údajů se musí řídit zákonem o ochraně osobních údajů.

(25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k aktualizaci Informacích o zpracování osobních údajů tak, aby zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

 

Zásady souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým fyzická osoba dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 • Musí jít o aktivní a dobrovolný projev vůle, ke kterému nesmí být nikdo nucen.

 • Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování osobních dat.

 • Každý má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.

 • Souhlas je po celou dobu zpracování osobních údajů archivován.

 • U souhlasu musí být uveden datum a podpis.

Při mé práci je nezbytné znát vaše identifikační údaje, popisové údaje a citlivé údaje a to zejména váš zdravotní stav, jen tak můžeme při vzájemné spolupráci dosáhnout těch nejlepších výsledků a vyloučit zdravotní problémy či zranění. 

Respektuji soukromí každého klienta, vaše osobní údaje budou použity výhradně za účelem dosažení vašeho cíle, zaručuji maximální ochranu vašich osobních údajů.

Veškeré osobní a citlivé údaje, které mi poskytujete, považuji za důvěrné a nesděluji je třetím osobám.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kateřina Augustinová, Jedlová 245, IČO 87943794 (dále jen Sexshop Kate)  zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou.

Sexshop Kate konkrétně zpracovává osobní údaje uvedené při registraci a při objednávce a to jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo. Tyto údaje bude Sexshop Kate zpracovávat po dobu nutnou k vyřízení objednávky a následnou péči o zákazníka.

Poskytne-li zákazník své údaje prostřednictvím registrace na na našem e-shopu, budou tyto údaje sloužit čistě k navázání komunikace, a nebudou nijak dále zpracovávané.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí např. nabídka služeb či akcí pořádaných Sexshop Kate, a to i prostřednictvím služeb elektronické komunikace, analýzy s cílem nabídnout produkty přizpůsobené oblasti Vašeho zájmu.

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu info@sexshop-kate.cz nebo písemnou formou na adresu sídla Sexshop Kate. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 
 
 
Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu a je tak s nimi kupujícímu 
umožněna volná dispozice.
Tyto VOP byly vyhotoveny dne 1. 1. 2013 a jsou účinné a platné do doby jejich případné 
změny ze strany prodávajícího. 
Aktualizace VOP byla provedena 1. 11. 2017
Aktualizace VOP byla provedena 24.5.2018
Kateřina Augustinová
www.sexshop-kate.cz

Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty

Newsletter

Kontaktujte nás

Naše zákaznická linka je k dispozici od 8:30 do 12:30 h. večer jsme tu pro vás po 17h.

Telefon:+420 604 880 623

Kontakt na naši zákaznickou linku