Kategorie

Výrobci

Navštivte nás na Facebooku


Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí:

pro nabízené služby a vyřízení objednávky však potřebujeme znát některá 
 základní data
tato data chráníme před zneužitím a používáme je jen pro svou potřebu
data zpracováváme na základě registrace u Úřadu pro ochranu osobních 
 údajů ze dne 2.9.2011
 
Údaje, které zadáváte při registraci:


   jméno a příjmení
   úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
   e-mail
   telefon


Zákazník návštěvou internetového obchodu potvrzuje, že je starší 18-ti let 
nebo 21 let, je-li to vyžadováno zákonem.
Osobní údaje (jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu 
s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních 
údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 
Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro naši vnitřní potřebu  
(za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám 
jež nemají přímou spojitost se splněním kupní smlouvy, vyjma dopravce 
a dodavatele za účelem bezproblémového doručení zboží.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující dále souhlas s poskytnutím jeho 
emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti 
poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti 
kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení 
VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového 
rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, 
Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího 
povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně 
zavázána.
Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho 
udělení, tj. po uzavření kupní smlouvy.
Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních 
údajů za výše uvedeným účelem. Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. 
Použijeme je k realizaci a vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem 
správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících 
a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich 
zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na 
jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. 
Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů kupujících 
přechází na právní nástupce prodávajícího.Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty

Newsletter

Kontaktujte nás

Naše zákaznická linka je k dispozici od 8:30 do 12:30 h. večer jsme tu pro vás po 17h.

Telefon:+420 604 880 623

Kontakt na naši zákaznickou linku